AVIONIX ENGINEERING

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

July 18, 2019 | demo

Fundusze Europejskie – Dofinansowanie Projektu –  „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“

Firma AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O. zakończyła z sukcesem prace nad projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw“.

 

Cel oraz efekty projektu:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego nisko-kosztowego systemu kontroli ruchu bazującego na technologii ADS-B i multilateracji, utworzenie monitoringu częstotliwości 1030/1090 MHz, Serwisu Danych Kontroli Ruchu oraz wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy AVIONIX.

Synergia technologii ADS-B i MLAT oferuje efektywny kosztowo system nadzoru powietrznego o wyższej wydajności, będący alternatywą dla drogich systemów radarowych, poprawia dokładność lokalizowania obiektów systemu multilateracji.

Realizacja projektu przyczynia się do dalszego rozwoju i podniesienia konkurencyjności Spółki poprzez rozszerzenie wachlarza oferowanych usług i produktów w oparciu o nowe technologie co pozwala na zwiększenie zatrudnienia.

Istotnym aspektem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez stworzenie nisko-kosztowego i precyzyjnego systemu kontroli lotów dla małych lotnisk.

Implementacja Systemu ADSB/MLAT nowej generacji umożliwia redukcję zużycia energii, promieniowania elektromagnetycznego na lotniskach oraz paliwa przez samoloty co będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko.

Previous
openAir nano receivers for Fraport Greece
Next
1030/1090 MHz bands monitoring – RX Feasibility study and ICD