AVIONIX ENGINEERING

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

| Fundusze Europejskie – Dofinansowanie Projektu –  „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“ Firma AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O. zakończyła z sukcesem prace nad projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nazwa projektu: „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez […]